Prodaja

Tina Maričić

 Rukovodilac prodaje

Aleksa Prole

Viši referent prodaje 

Dean Lazić

Niži referent prodaje